مرمت و بهسازی مسیر اتوبوس های تندرو در خیابان ولیعصر(عج) و انقلاب


 مرمت و بهسازی مسیر اتوبوس های تندرو در خیابان ولیعصر(عج) و انقلاب

بروزرسانی شده در1397/7/18

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه شش گفت: به مناسبت آغاز سال تحصیلی ترمیم مسیر خطوط اتوبوس های تندرو (BRT) در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس بیش از ۱۰ کیلومتر از مسیر این خطوط در خیابان حضرت ولیعصر (عج) و خیابان انقلاب مرمت و روکش مکانیزه آن بازسازی شد. 


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، سید مجید غمخوار توضیح داد: بر این اساس تعداد 200 مورد عملیات مرمت و روکش مکانیزه به متراژ 20760 در قالب  3226 تن آسفالت صورت گرفته است.
معاون فنی و عمران شهرداری منطقه شش اضافه کرد: مسیر اتوبوس های تندرو در خیابان حضرت ولیعصر(عج) به متراژ 11077  و تناژ 1744 و در خیابان انقلاب اسلامی به متراژ 9684  و تناژ 1482 در مکان های مورد نیاز مرمت و بهسازی شد. 

غمخوار با بیان اینکه 80 درصد خرابی های موجود در مسیر خطوط اتوبوس های تندرو ترمیم شده است، گفت: این طرح به منظور افزایش ایمنی و سهولت تردد شهروندان در دستور کار قرار گرفته و تا پایان مهرماه به صورت صد درصدی به پایان می رسد.

print
  نظرات