ابلاغ دستورالعمل بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان به مدارس سطح ناحيه3


ابلاغ دستورالعمل بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان به مدارس سطح ناحيه3

بروزرسانی شده در1397/7/17

در راستاي اجراي طرح استقبال از مهر96 ، به همت واحد محيط زيست دستورالعمل جامع بهينه سازي مصرف انرژي به مدارس ابلاغ شد.


به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه شش ؛ در آغاز  سال تحصيلي جديد به همت واحد محيط زيست ناحيه3 به كليه مدارس سطح ناحيه راهكارهاي اجرايي بهينه سازي مصرف آب ، برق و گاز ابلاغ شد.

محمد امامي مدير اداره امورشهري و محيط زيست ناحيه3 گفت : در راستاي طرح استقبال از مهر به همت واحد محيط زيست ضمن نصب بنر با شعار محيط زيستي در مقابل مدارس سطح محدوده ناحيه اقدام به ابلاغ دستورالعمل بهينه سازي مصرف انرژي در سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي مدارس اقدام شد و آمادگي واحد محيط زيست را در جهت اعزام كارشناس و آموزشگر به مدارس جهت اجرايي شدن امور محيط زيستي به مدارس اعلام داشتيم.
print
  نظرات