پاکسازی تراکت و پوسترهای تبلیغاتی غیر مجاز در سطح ناحیه2


پاکسازی تراکت و پوسترهای تبلیغاتی غیر مجاز در سطح ناحیه2

بروزرسانی شده در1397/7/17


واحد خدمات شهری ناحیه2 در راستای زیبا سازی بصری در محیط شهری اقداماتی در جهت پاکسازی تراکت و پوسترهای تبلیغاتی غیر مجاز انجام داد.


 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6، فرزاد هنرور شهردار ناحیه2 اظهار داشت: دیوارنویسی، نصب تراکت و پلاکارت غیرمجاز، باعث نازیبایی شهری می شود و تخریب اموال عمومی را به همراه دارد.

وی در ادامه افزود: بخش مهمی از کیفیت فضای یک شهر به منظر شهری باز می گردد، بی تردید شهروندان بر سر این که یک شهر با دیواره ها، نماها و مبلمان شهری و پارکی کثیف، چرک و آلوده به انواع کاغذهای چاپی و رنگی مانند انواع تراکت، پوستر، اطلاعیه، برچسب تخیله چاه و فاضلاب که بر رویشان چسبیده و نصب شده است، روح و روانشان آزرده می شود و معتقدند که حقوق شهرنشینان تضعیع شده است.

هنرور در پایان بیان کرد: شهر یک محیط متعلق به مردم و طراوت و شادابی آن نیز نه تنها وابسته به اقدامات شهری شهرداری بلکه به مشارکت کلیه اقشار جامعه است، استفاده از حریم عمومی شهر برای تبلیغات فروشندگان حرفه های خدماتی و یا مراکز فرهنگی، آموزشی، هنری، روش مناسبی نیست و آلودگی شهر را افزایش می دهد. اقداماتی که برای پاکسازی این گونه تبلیغات غیر مجاز انجام می پذیرد صرفاً اتلاف انرژی و هزینه مالی و انسانی و سخت افزاری را به همراه خواهد داشت.

 
print
  نظرات