طرح توسعه شبکه آبرسانی در قلب پایتخت


طرح توسعه شبکه آبرسانی در قلب پایتخت

بروزرسانی شده در1397/7/16

شهردار منطقه شش  با اشاره به طرح توسعه شبکه آبرسانی در قلب پایتخت گفت: با اجرای این طرح آبرسانی به فضای سبز و بوستان های منطقه مدرن شده تا نیاز به فعالیت تانکرهای انتقال آب در سطح منطقه نباشد.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، محمد رضا دهداری پور گفت: هم اکنون تعداد چاه های جذبی در سطح منطقه240 عدد، تعداد حوضچه های رسوب گیر 32 عدد، تعداد مخازن زیر زمینی 12 عدد بوده و شبکه آبرسانی منطقه  230478 متر طول دارد که 59 درصد مکانیزه و 41 درصد غیره مکانیزه است.

دهداری پور با بیان اینکه به منظور توسعه شبکه آبرسانی هم اکنون 9700متر لوله گذاری در ناحیه 2، 9890متر لوله گذاری در ناحیه 4 و  6100 متر لوله گذاری در ناحیه 5 در حال تکمیل است ادامه داد: با اتمام این پروژه حمل و نقل پنجاه سرویس تانکر حمل و نقل آب  در سطح منطقه کاهش می یابد.

شهردار منطقه شش با اشاره به اینکه طرح انتقال آب از ناحیه 4 به ناحیه 6 در حال اجرا است گفت: بر اساس این طرح آب از چاه گلها و جلال به مخزن شهرک والفجر انتقال می یابد و  4305 متر لوله گذاری نیز به این منظور صورت می گیرد تا 70 سرویس تانکر حمل آب در روز حذف شود.

دهداری پور همچنین از احداث مخزن 1000 مترمکعبی آزادگان با پیشرفت فیزیکی 95 درصد خبر داد و گفت: در صورت راه اندازی این مخزن، 80 سرویس تانکر در شبانه روز حذف خواهد شد.

print
  نظرات