برگزاری کارگاه آموزشی 1888 در سرای محله ایرانشهر


برگزاری کارگاه آموزشی 1888 در سرای محله ایرانشهر

بروزرسانی شده در1397/7/14


سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 6 اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی به همراه مسابقه باهدف آشنایی فعالیتهای سامانه در سرای محله ایرانشهر کرد .


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه6 به نقل  از سامانه نظارت همگانی 1888 یک گارگاه آموزشی با حضور کارشناس سامانه در سرای محله ایرانشهر به چگونگی ثبت پیام پیرامون چهار محور شکایت ،انتقاد،تقدیر و تشکر ، و پیشنهاد و همچنین چکیده ای از عملکرد سامانه پرداخته و بروشور تبلیغاتی بین شهروندان توزیع شد . در پایان مسابقه ای برگزار و به نفر بر تر جایزه ای اهداء شد.
print
  نظرات