تشکیل کمیته آب در منطقه شش به منظور صرفه جویی در مصرف آب


تشکیل کمیته آب در منطقه شش به منظور صرفه جویی در مصرف آب

بروزرسانی شده در1397/7/11

شهردار منطقه شش از تشکیل کمیته آب در قلب پایتخت خبر داد و گفت: اداره فضای سبز از ابتدای سال 97 با تشکیل "کارگروه آب" بطور هفتگی برنامه ریزی لازم را در جهت مدیریت استراتژیک و اولویت بندی ارکان های اصلی تشکیل دهنده مدیریت آب منطقه تا حصول به نتایج مطلوب آغاز کرده است.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، محمدرضا دهداری پور با بیان اینکه از جمله اهداف کارگروه آب، مدیریت آب منطقه و بهبود الگوی آبرسانی در سطح منطقه است ادامه داد: حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز منطقه و افزایش سرانه فضای سبز بر اساس افزایش راندمان سیستم آبیاری و تامین نیازهای آبی از دیگر اهداف مورد توجه در منطقه است.

دهداری پور برنامه اولیه این کارگروه را کاهش مصرف منابع آبی، کاهش هزینه ها، تغییر روش آبیاری از جاری وتانکری به سیستم تحت فشار، تغییر زمان آبیاری از روز به شب، تغییر الگوی کشت و توجه به کاشت گیاهان بومی مقاوم به کم آبی و توجه به آب های خاکستری، پساب ها، آب های جاری، قنوات و جایگزینی آن ها به جای آب های زیرزمینی دانست و گفت: برآورد شده در کوتاه مدت استحصال آب از منابع موجود در منطقه و برآورد دبی منابع آبی موجود حاصل شود.

دهداری پور همچنین توضیح داد: تهیه نقشه شبکه آبرسانی به تفکیک نواحی در سه بعد لوله کشی، تانکری، جاری ، شناسایی گونه های گیاهی به همراه پراکنش موجود جهت تعیین نیاز آبی منطقه ، تهیه شناسنامه تاسیسات و تجهیزات چاه های منطقه (14 حلقه) ، شناسایی منابع آبی اختصاصی ، شناسایی پساب های قابل استحصال جهت آبیاری فضای سبز ، تهیه نقشه و شناسنامه قنوات موجود و عبوری از سطح منطقه ، بررسی و امکان سنجی باز چرخانی آب در آبنماهای موجود در بوستان های سطح منطقه  و جلوگیری از هدر رفت های شبکه موجود از دیگر اهداف مورد نظر است که باید در کوتاه مدت به آن دست یابیم.

دهداری پور همچنین تاکید: پس از وصول به این اهداف، برای میان مدت و بلند مدت نیز سیاست های آبی خاصی در دستور کار قرار گرفته است که افزایش راندمان شبکه آبرسانی فعلی و تدوین طرح امکان سنجی استفاده از پساب ها از جمله آن هاست. 
print
  نظرات