برگزاری کارگاه آموزشی 1888 طرح مساجد در مسجد ریحان


برگزاری کارگاه آموزشی 1888 طرح مساجد در مسجد ریحان

بروزرسانی شده در1397/7/11

سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه6 اقدام به برگزاري يك دوره كارگاه آموزشي(طرح مساجد) آشنايي با سامانه 1888 در مسجد ریحان كرد.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6 ،در راستاي اجراي طرح مساجد و به منظور آشنايي بيشتر شهروندان با عملكرد اين سامانه، با هماهنگي اداره اجتماعي و فرهنگي ناحيه 6   ، يك دوره كارگاه آموزشي آشنايي با سامانه 1888 درمسجد ریحان برگزار شد. گفتني است در اين برنامه قیاسی مسئول سامانه 1888 منطقه به تشريح وظايف سامانه، راههاي ارتباطي و نحوه گذاشتن پيام پرداخت وپس از توزيع بروشور با حضور مدیران نواحی، مشکلات نمازگران مطرح و رسیدگی شد.
print
  نظرات