معاونت فنی و عمرانی منطقه 6 پیشرو در اجرای طرح مرمت و روکش مکانیزه مسیر خطوط اتوبوس های تندرو (BRT) در بین مناطق 22 گانه شهرداری تهران


معاونت فنی و عمرانی منطقه 6 پیشرو در اجرای طرح مرمت و روکش مکانیزه مسیر خطوط اتوبوس های تندرو (BRT) در بین مناطق 22 گانه شهرداری تهران

بروزرسانی شده در1397/7/11

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه شش گفت: به دستور شهردار تهران درخصوص ترمیم مسیر خطوط اتوبوس های تندرو (BRT) ، منطقه 6 مسیر خطوط اتوبوس های تندرو خیابان حضرت ولیعصر (عج) و خیابان انقلاب اسلامی را به مجموع 10.3 کیلو متر در تعداد 200 مورد عملیات مرمت و روکش مکانیزه به متراژ 20760 در قالب  3226 تن آسفالت مورد بهسازی و ترمیم قرار داده است و این طرح همچنان ادامه دارد.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، سید مجید غمخوار با بیان اینکه به منظور افزایش ایمنی و سهولت تردد شهروندان ، مسیر خطوط اتوبوس های تندرو خیابان حضرت ولیعصر(عج) به متراژ 11077  و تناژ 1744 و خیابان انقلاب اسلامی به متراژ 9684  و تناژ 1482  در مکان های مورد نیاز مرمت و بهسازی شد.

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه شش با بیان اینکه 80 درصد خرابی های موجود در مسیر خطوط اتوبوس های تندرو ترمیم شده است از اتمام ترمیم خرابی های تا پایان مهر ماه سال جاری خبر داد.

print
  نظرات