سرانه های مدیریت بحران قلب پایتخت دو برابر می شود


سرانه های مدیریت بحران  قلب پایتخت دو برابر می شود

بروزرسانی شده در1397/5/20

کمیته بررسی طرح ها و پروژه های منطقه شش با هدف بررسی میزان پیشرفت فیزیکی و موانع موجود در تکمیل پروژه های عمرانی قلب پایتخت برگزار شد. 


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، با افتتاح پروژه های عمرانی در منطقه سرانه های مدیریت بحران  قلب پایتخت دو برابر خواهد شد؛ هم اکنون در منطقه شش دو سوله مدیریت بحران در پارک لاله و پارک ایرانشهر برپا بوده و به زودی سوله مدیریت بحران کردستان و والفجر نیز اضافه خواهد شد. 
همچنین با اتمام ساخت سرای محله گل ها تمامی 14 محله منطقه دارای سرای محله خواهند شد تا خدمات خوبی را در زمینه های اجتماعی و فرهنگی به شهروندان ارائه کنند. 
به منظور رفاه حال شهروندان ساخت دو بازارچه محلی میوه و تره بار نیز رو به اتمام است تا شهروندان در سرتاسر منطقه امکان دسترسی به بازارچه های میوه و تره بار را داشته باشند. 
از جمله سرانه هایی نیز  که به منطقه به منظور خدمات رسانی افزوده خواهد شد ساختمان اسکان کارگری و سوله بازیافت بیهقی است که در مراحل انتهایی ساخت قرار دارد. 


print
  نظرات