بازدید مدیران محلات منطقه شش از مجتمع دفع و پردازش پسماند آرادکوه


بازدید مدیران محلات منطقه شش از مجتمع دفع و پردازش پسماند آرادکوه

بروزرسانی شده در1397/4/20

رئیس اداره مدیریت پسماند منطقه شش از بازدید مدیران محلات و دبیران شورایاری محلات منطقه 6 از مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه خبر داد.


مهدی کاوه توضیح داد: در این بازدید توضیحاتی در خصوص فرآیند مدیریت پسماند در مبدأ، مقصد و همچنین نحوه جمع آوری زباله از تأسیسات و بخشهای مختلف مرکز دفع و بازیافت پسماند شهر تهران ارائه شد. کاوه هدف از این بازدید را نهادینه نمودن فرهنگ حفاظت از محیط زیست و جلب مشارکت مردم در خصوص موضوع پسماندهای شهری دانست و اشاره کرد: در این بازدید مدیران محلات با نحوه فعالیت واحد های پردازش، سایت تخمیر، واحد غنی سازی کمپوست، سامانه ریجکت سوز و واحد تصفیه خانه شیرابه آشنا شدند.


print
  نظرات