بازدید شهردار منطقه 6 از خبرگزاری برنا


بازدید شهردار منطقه 6 از خبرگزاری برنا

بروزرسانی شده در1397/4/20

شهردار منطقه 6 به منظور بررسی و رسیدگی به وضعیت رسانه های سطح منطقه از خبرگزاری برنا بازدید کرد.


در این بازدید بر همکاری مشترک در زمینه رشد و ارتقای دانش شهروندی و افزایش حساسیت شهروندان نسبت به موضوعات شهری تاکید شد. بابایی در این دیدار با اشاره به تاثیرگذاری خبرنگاران در رشد و توسعه شهر گفت: اصحاب رسانه به عنوان چشمان بینای شهر ناظر عملکرد مدیریت شهری بوده و همین موضوع سبب می شود تمامی فعالیت ها با شفافیت کامل صورت گیرد. شهردار منطقه 6 تصریح کرد: خبرنگاران می توانند شهرداری تهران را در نیل به برنامه های خود با محور شهر زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر همراهی کنند.


print
  نظرات