مبارزه با جانوران موذی در اطراف دانشگاه تهران print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۶، شهرتهران همواره با معضل موش ها دست به گریبان بوده ودر حال حاضر شهردار ناحیه2 از عزم این ناحیه برای ریشه کن کردن این حیوان موذی خبر می دهد.

فرزاد هنرور شهردار ناحیه 2 بیان کرد: در طرح نگهداشت شهر در دانشگاه تهران و اطراف آن جهت از بین بردن جوندگان موذی که باعث بروز مشکلات بهداشتی برای شهروندان می شوند از چند سم مختلف استفاده شد و انتظار می رود شهروندان عزیز به منظور همکاری با ما در این طرح از ریختن پسماند مواد غذایی در آب رو ها، جوی ها، فاضلاب ها خودداری کرده .وی افزود: شهروندان می توانند با رعايت كامل بهداشت محيط ، هم محيط زيست شهری را كه متعلق به خود آنها است پاكيزه و عاری از آلودگی نگه دارند و هم مانع از ازدياد اين جانوران ناقل بيماری شوند.

 

 

1397/4/20

  نظرات