برگزاری کارگاه آموزشی 1888 در سرای محله ولیعصر print

image


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه6، سامانه نظارت همگانی 1888 یک گارگاه آموزشی با حضور کارشناس سامانه در سرای محله ولیعصر  به چگونگی ثبت پیام پیرامون چهار محور شکایت ،انتقاد،تقدیر و تشکر ، و پیشنهاد و همچنین چکیده ای از عملکرد سامانه پرداخته و بروشور تبلیغاتی بین شهروندان توزیع شد . در پایان مسابقه ای برگزار و به نفر بر تر جایزه ای اهداء شد.

1397/4/17

  نظرات