برگزاری کارگاه آموزشی 1888 در سرای محله جهاد و یوسف آباد


برگزاری کارگاه آموزشی 1888 در سرای محله جهاد و یوسف آباد

بروزرسانی شده در1397/4/16


سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 6 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی به همراه مسابقه باهدف آشنایی فعالیتهای سامانه در سرای محله جهادو یوسف آباد  کرد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه6 ، گارگاه آموزشی با حضور کارشناس سامانه در سرای محله جهاد و یوسف آباد به چگونگی ثبت پیام پیرامون چهار محور شکایت ،انتقاد،تقدیر و تشکر ، و پیشنهاد و همچنین چکیده ای از عملکرد سامانه پرداخته و بروشور تبلیغاتی بین شهروندان توزیع ودر پایان مسابقه ای برگزار و به نفر بر تر جایزه ای اهداءشد .
print
  نظرات