برگزاری کارگاه آموزشی 1888 در سرای محله جهاد و یوسف آباد print

image


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه6 ، گارگاه آموزشی با حضور کارشناس سامانه در سرای محله جهاد و یوسف آباد به چگونگی ثبت پیام پیرامون چهار محور شکایت ،انتقاد،تقدیر و تشکر ، و پیشنهاد و همچنین چکیده ای از عملکرد سامانه پرداخته و بروشور تبلیغاتی بین شهروندان توزیع ودر پایان مسابقه ای برگزار و به نفر بر تر جایزه ای اهداءشد .

1397/4/16

  نظرات