برگزاری کارگاه آموزشی 1888 در سرای محله ساعی


برگزاری کارگاه آموزشی 1888 در سرای محله ساعی

بروزرسانی شده در1397/4/10

سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 6 اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی به همراه مسابقه باهدف آشنایی فعالیتهای سامانه در سرای محله ساعی کرد .


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه6 ،سامانه نظارت همگانی 1888 یک گارگاه آموزشی با حضور کارشناس سامانه در سرای محله ساعی   به چگونگی ثبت پیام پیرامون چهار محور شکایت ،انتقاد،تقدیر و تشکر ، و پیشنهاد و همچنین چکیده ای از عملکرد سامانه پرداخته و بروشور تبلیغاتی بین شهروندان توزیع شد . در پایان مسابقه ای برگزار و به نفر بر تر جایزه ای اهداءشد.


print
  نظرات