برگزاری کارگاه آموزشی 1888 در سرای محله ساعی print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه6 ،سامانه نظارت همگانی 1888 یک گارگاه آموزشی با حضور کارشناس سامانه در سرای محله ساعی   به چگونگی ثبت پیام پیرامون چهار محور شکایت ،انتقاد،تقدیر و تشکر ، و پیشنهاد و همچنین چکیده ای از عملکرد سامانه پرداخته و بروشور تبلیغاتی بین شهروندان توزیع شد . در پایان مسابقه ای برگزار و به نفر بر تر جایزه ای اهداءشد.1397/4/10

  نظرات