شستشوي ايستگاه هاي اتوبوس در ناحيه يك print

image

 

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه شش ؛ حسين راحتي مدير اداره خدمات شهري ناحيه يك با اعلام  اين خبر افزود :  با توجه به طرح نگهداشت شهر و در راستاي ارائه بهينه خدمات  به شهروندانم حترم  ، واحد خدمات شهري  اقدام به شستشوي ايستگاه ها و جان پناههاي اتوبوس منصوبه در معابر سطح محدوده نمود راحتي افزود : شستشوي معابرو ايستگاه هاي اتوبوس ، جداول ،پل هاي عابر پياده و نرده هاي خيابان هاي سطح ناحيه در زمانبندي هاي تنظيم شده هر هفته توسط نيروهاي خدمات شهري اين ناحيه انجام ميشود.1397/2/25

  نظرات