شستشوي ايستگاه هاي اتوبوس در ناحيه يك


شستشوي ايستگاه هاي اتوبوس در ناحيه يك

بروزرسانی شده در1397/2/25

واحد خدمات شهري ناحيه يك به منظور  زيبا سازي المانها و مبلمان  شهري سطح محدوده ناحيه يك اقدام به شستشوي كليه ايستگاهها و جان پناههاي اتوبوس محدوده کرده است .


 

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه شش ؛ حسين راحتي مدير اداره خدمات شهري ناحيه يك با اعلام  اين خبر افزود :  با توجه به طرح نگهداشت شهر و در راستاي ارائه بهينه خدمات  به شهروندانم حترم  ، واحد خدمات شهري  اقدام به شستشوي ايستگاه ها و جان پناههاي اتوبوس منصوبه در معابر سطح محدوده نمود راحتي افزود : شستشوي معابرو ايستگاه هاي اتوبوس ، جداول ،پل هاي عابر پياده و نرده هاي خيابان هاي سطح ناحيه در زمانبندي هاي تنظيم شده هر هفته توسط نيروهاي خدمات شهري اين ناحيه انجام ميشود.


print
  نظرات