شهرداری ناحیه 4 با تقدیر از خانواده معزز شهدابه استقبال از رمضان می رود


شهرداری ناحیه 4 با تقدیر از خانواده معزز شهدابه استقبال از رمضان می رود

بروزرسانی شده در1397/2/25

داود سلیمانی معاون شهرداری ناحیه 4 از طرح اهدا لوح سنگی منقش به سیمای شهدای ناحیه خبر داد.


 


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6، داود سلیمانی ساعت 10صبح روز دوشنبه  طی بازدیدی از منزل شهید اسدا... احمدی درمنی  آغاز طرح " اهدا لوح سنگی منقش به سیمای شهدای ناحیه 4" خبرداد.

وی درادامه افزود : نظربه اینکه درک ماه مبارک رمضان در کشور ایران اسلامی رامدیون رشادت شهدای رشید هموطن می باشیم برآن شدیم تا استقبال از رمضان را با دیدارخانواده شهدا برنامه ریزی و اجرایی کرده واز دعای خیر مادران شهید مسیر خدمت در ماه خدا سپری کنیم .وی همچنین گفت: این دیدارها به اتفاق مسئول ایثارگران منطقه ،مدیر محله مربوطه و مدیراجتماعی ناحیه صورت می گیرد.


print
  نظرات