برگزاري جلسه فصلي ستاد بحران پدافند غير عامل فصل بهار print

image

 

.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه شش ، امير فراهاني معاون ناحيه يك با بيان اين خبر گفت : جلسات فصلي ستاد بحران با هدف بررسي معضلات و مشكلات مربوط به بحرانهاي احتمالي در سطح ناحيه با حضور نمايندگان سازمانهاي مختلف برگزار مي شود.

 فراهاني ادامه داد: دراين جلسه كه مدير ستاد بحران منطقه ، دبيران شوراياري و نمايندگان مختلف ادارات حضور داشتند، درخصوص نحوه هماهنگي اعضاي ستاد و همچنين اقدامات اجرايي در مواقع بحراني تصميماتي اتخاذ شد. شايان ذكر است اين جلسه در روز يكشنبه بيست وسوم ارديبهشت ماه در ساعت يازده در سراي محله وليعصر (عج) برگزار شد.1397/2/25

  نظرات