برگزاری جلسه دردفتر سامانه 1888برای رسیدگی به پیامهای1888 ناحیه3


برگزاری جلسه دردفتر سامانه 1888برای رسیدگی به پیامهای1888   ناحیه3

بروزرسانی شده در1397/2/22در خصوص بهبود روند پاسخگویی به پیامهای 1888  جلسه ای دراین راستا در دفتر سامانه منطقه 6 برگزارشد.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6 ، برگزاری جلسات ماهیانه جلسه ای با حضور قیاسی مسئول سامانه 1888 منطقه 6و بیاتی  معاون ناحیه3و کارشناسان ناحیه برگزار شد.لازم بذکر است به پیامهای ناحیه رسیدگی وتعیین تکلیف شد و امید است طی اصلاح نحوه پاسخگویی به پیامها خدمات رسانی مطلوبتر به شهروندان و افزایش سرعت رسیدگی به پیامها و ارتقاء سطح کیفی و کمی را به همراه داشته باشد


print
  نظرات