برگزاری کارگاه آموزشی 1888 طرح مساجد در مسجد ثارالله


برگزاری کارگاه آموزشی 1888 طرح مساجد در مسجد ثارالله

بروزرسانی شده در1397/2/18

سامانه نظارت همگاني 1888 منطقه6 اقدام به برگزاري يك دوره كارگاه آموزشي(طرح مساجد) آشنايي با سامانه 1888 در مسجد ثار الله كرد.


 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6 ،در راستاي اجراي طرح مساجد و به منظور آشنايي بيشتر شهروندان با عملكرد اين سامانه، با هماهنگي اداره اجتماعي و فرهنگي ناحيه 6، يك دوره كارگاه آموزشي آشنايي با سامانه 1888 درمسجدثار الله برگزار شد. گفتني است در اين برنامه قیاسی مسئول سامانه 1888 منطقه به تشريح وظايف سامانه، راههاي ارتباطي و نحوه گذاشتن پيام پرداخت وپس از توزيع بروشور با حضور مدیران نواحی، مشکلات نمازگران مطرح و رسیدگی شد
print
  نظرات