برگزاری کارگاه آموزشی 1888 طرح مساجد در مسجد شفا print

image

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6 ، در راستاي اجراي طرح مساجد و به منظور آشنايي بيشتر شهروندان با عملكرد اين سامانه، با هماهنگي اداره اجتماعي و فرهنگي ناحيه 6، يك دوره كارگاه آموزشي آشنايي با سامانه 1888 درمسجدشفا رسالت برگزار شد.

 گفتني است در اين برنامه قیاسی مسئول سامانه 1888 منطقه به تشريح وظايف سامانه، راههاي ارتباطي و نحوه گذاشتن پيام پرداخت وپس از توزيع بروشور با حضور مدیران نواحی، مشکلات نمازگران مطرح و رسیدگی شد.b

1397/2/17

  نظرات