برگزاری جلسه دردفتر سامانه 1888برای رسیدگی به پیامهای1888 ناحیه2


برگزاری جلسه دردفتر سامانه 1888برای رسیدگی به پیامهای1888   ناحیه2

بروزرسانی شده در1397/2/17

در خصوص بهبود روند پاسخگویی به پیامهای 1888  جلسه ای دراین راستا در دفتر سامانه منطقه 6 برگزارشد.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6،پیرو برگزاری جلسات ماهیانه جلسه ای با حضور قیاسی مسئول سامانه 1888 منطقه 6و بردبار رئیس شهر سازی ناحیه2و کارشناسان ناحیه برگزار شد.لازم بذکر است به پیامهای ناحیه رسیدگی وتعیین تکلیف شد  و امید است طی اصلاح نحوه پاسخگویی به پیامها خدمات رسانی مطلوبتر به شهروندان و افزایش سرعت رسیدگی به پیامها و ارتقاء سطح کیفی و کمی را به همراه داشته باشد.


print
  نظرات