نخستین جلسه هماهنگی اداره ساماندهی در سال 97 print

image

به گزارش روابط عمومی منطقه 6، سعید محسنی، رئیس اداره ساماندهی گفت: طی این نشست که با حضور کلیه کارشناسان ساماندهی اداره و نواحی دفتر رئیس اداره ساماندهی واقع در ساختمان ناحیه 5 برگزار شد، به منظور هماهنگی بین کارشناسان و رفع مشکلات تصمیماتی اتخاذکرد.در پایان ضمن تقدیر از عملکرد کارشناسان در سال گذشته، بر پیگیری بیشتر درجهت رفع مشکلات در سال جدید تأکیدشد. همچنین در بحث مبارزه با جانوران مضر شهری اشاره کردند باتوجه به نزدیک شدن فصل گرما و ازدیاد جمعیت موش با پیگیری بیشتری شناسایی کلونی ها صورت گیرد.


1397/2/4

  نظرات