نخستین جلسه هماهنگی اداره ساماندهی در سال 97


نخستین جلسه هماهنگی اداره ساماندهی در سال 97

بروزرسانی شده در1397/2/4

اداره ساماندهی منطقه 6 از برگزاری نخستین نشست هماهنگی کارکنان اداره و نواحی ساماندهی در سال 1397 خبر داد.


به گزارش روابط عمومی منطقه 6، سعید محسنی، رئیس اداره ساماندهی گفت: طی این نشست که با حضور کلیه کارشناسان ساماندهی اداره و نواحی دفتر رئیس اداره ساماندهی واقع در ساختمان ناحیه 5 برگزار شد، به منظور هماهنگی بین کارشناسان و رفع مشکلات تصمیماتی اتخاذکرد.در پایان ضمن تقدیر از عملکرد کارشناسان در سال گذشته، بر پیگیری بیشتر درجهت رفع مشکلات در سال جدید تأکیدشد. همچنین در بحث مبارزه با جانوران مضر شهری اشاره کردند باتوجه به نزدیک شدن فصل گرما و ازدیاد جمعیت موش با پیگیری بیشتری شناسایی کلونی ها صورت گیرد.

print
  نظرات