مسیر شرق به غرب پل کریمخان بازگشایی شد print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6، ولی مسگری نجاتی توضیح داد: این پروژه پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلفی از قبیل تقویت فونداسیون و کوله های بتنی طرفین پل، تقویت شاه تیرها و ستون های فلزی و تعویض نئوپرن ها در سال گذشته، از شامگاه بیست و نهم اسفندماه وارد مرحله تبدیل عرشه فلزی به عرشه بتنی شد و اقدامات اجرایی با توجه به محدودیت زمان انسداد ترافیکی به صورت ۲۴ ساعته و در قالب ۳ شیفت کاری صورت گرفت. نجاتی اضافه کرد: پل کریمخان یکی از ۷ پل سواره رو فلزی شهر تهران به شمار می آید که به دلیل مشکلاتی همچون فرسودگی زودرس روکش، از کار افتادگی نئوپرنها، عدم ظرفیت مناسب در مقابل بارهای جانبی ناشی از زلزله و فرسایش درزهای طولی و عرضی نیاز به تعمیر و بازسازی داشت. e

1397/1/18

  نظرات