گزارش تصویری ///توزیع کیسه های تجزیه پذیر در میان شهروندان در روز طبیعت


گزارش تصویری ///توزیع کیسه های تجزیه پذیر در میان شهروندان در روز طبیعت

بروزرسانی شده در1397/1/14

همزمان با روز طبیعت و به همت اداره پسماند و به منظور تفکیک زباله های خشک از تر و جمع آوری زباله ها،  نایلون های آبی تجزیه پذیر میان شهروندان توزیع شد.


print
  نظرات