گزارش تصویری////بازدید شهردار منطقه ۶ از ستاد گردشگری تهران


گزارش تصویری////بازدید شهردار منطقه ۶ از ستاد گردشگری تهران

بروزرسانی شده در1397/1/2شهردار منطقه ۶ به همراه جمعی از مدیران منطقه از ستاد گردشگری تهران بازدید و با معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت و گو کرده و با خدمات و فعالیت های ستاد آشنا شدند.print
  نظرات