نصب آسانسور ویژه افراد دارای معلولیت در پل های عابر پیاده منطقه ۶


نصب آسانسور ویژه افراد دارای معلولیت در پل های عابر پیاده منطقه ۶

بروزرسانی شده در1396/11/28

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۶ از نصب آسانسور و پل رمپی در پل های عابرپیاده قلب تهران به منظور رفاه حال شهروندان دارای معلولیت خبر داد و گفت: باید امکانات شهری برای رفاه حال شهروندان دارای معلولیت تجهیز شده تا معلولان برای تردد و زندگی در شهر با هیچ مشکلی مواجه نباشند.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۶، ولی مسگری نجاتی همچنین از اجرای طرح اصلاح هندسی نقاط ترافیکی خبر داد و گفت: 550 نقطه از خط کشی های عابر پیاده ای که همسطح سازی نشده اند و عابرین و شهروندان دارای معلولیت برای دسترسی به محل های مورد نظر مشکل دارند شناسایی شده و اصلاح هندسی بیش از 350 نقطه صورت گرفته است و اصلاح باقی نقاط در دستور کار است. نجاتی با بیان اینکه به دنبال آن هستیم در نیمه اول سال 97 اصلاح هندسی نقاط ترافیکی منطقه صورت گیرد گفت: منطقه 6 به عنوان منطقه مرکزی پایتخت با تردد بالای شهروندان همراه است که با توجه به حضور و فعالیت شهروندان دارای معلولیت بهبود  شرایط زندگی این افراد در اولویت قرار دارد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۶ همچنین به نوسازی و بهسازی المان های ترافیکی قلب تهران اشاره کرد.e


print
  نظرات