اجراي عمليات پياده رو سازي در خيابان های منطقه 6 print

imageبه گزارش روابط عمومی شهرداري منطقه 6 ،سید رامین حسینی نژاد با اشاره به ضرورت جمع آوري آب هاي سطحي و سهولت در عبور و مرور  شهروندان  و همچنين زيبايي شهري بیان داشت  این معاونت در این راستا اقدام به اجراي عمليات اسفالت در  خيابان مدبر و کوچه تختی کرد .این وی افزود : عملیات به متراژ تقريبي 180  متر مربع اسفالت و110 متر مربع جدول  درخیابان مدبرانجام شد وهمچنین  300 متر اسفالت و 60 متر جدول در کوچه تختی صورت گرفت .//g

 

 

 

 

 

 

 1396/10/26

  نظرات