راه اندازی هواکش های خط شش مترو در دانشگاه تهران print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6، ولی مسگری نجاتی با بیان اینکه خط شش مترو از جمله خطوطی است که جنوب شرق تهران تا شمال غرب تهران را متصل می کند گفت: با توجه به مرکزیت منطقه شش، چند ایستگاه تبادلی این خط نیز در منطقه 6 قرار دارد و سبب می شود تا تردد شهروندان در قلب تهران افزایش یابد; . او با اشاره به وجود 5 ایستگاه هفت تیر، نجات الهی، میدان ولیعصر، پارک لاله و کارگر- بلوار فاطمی در منطقه 6 گفت: برای راه اندازی ایستگاه کارگر نیاز به نصب هواکش بود که با توجه به محدودیت فضا با دانشگاه تهران توافق شد تا زمینی برای راه اندازی هواکش و ایستگاه های فرار این ایستگاه در اختیار شهرداری قرار گیرد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 6 اضافه کرد: توجه ویژه به حمل و نقل عمومی رویکرد شهردارتهران بوده و در همین راستا برای ساماندهی خطوط مترو تمام توان ها بسیج شده است.e

1396/10/23

  نظرات