مرمت پياده رو خيابان طالقاني به منظور رفاه حال شهروندان


مرمت پياده رو خيابان طالقاني به منظور رفاه حال شهروندان

بروزرسانی شده در1396/10/9

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 6 از مرمت پیاده رو خیابان طالقانی به منظور رفاه حال شهروندان خبر داد و گفت: عملیات پیاده رو سازی با هدف جمع آوري آب هاي سطحي، سهولت در عبور و مرور  شهروندان و افزایش زيبايي بصری شهر صورت گرفت.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6، سید رامین حسینی نژاد همچنین به مرمت پیاده رو خیابان ایرانشهر اشاره کرد و گفت: بعد از بررسی های صورت گرفته قسمت هایی که نیاز به مرمت داشت ترمیم شد.

حسینی نژاد با اشاره به فرارسیدن فصل زمستان همچنین به ترمیم جدول های خیابان های قلب پایتخت اشاره کرد و گفت: ترمیم و مرمت جداول و آسفالت خیابان ها به صورت مستمر صورت می گیرد. او در ادامه تصریح کرد: همچنین نوسازی المان های ترافیکی سطح منطقه به منظور افزایش ایمنی شهروندان و وسائط نقلیه صورت گرفته است.

معاون امور فنی و عمرانی شهرداری منطقه 6 اضافه کرد: پروژه های عمرانی اولویت دار منطقه نیز در حال تکمیل بوده تا سرانه فرهنگی و اجتماعی قلب تهران افزایش یابد. //g

 

print
  نظرات