کاهش مشکلات ترددی شهروندان با حمل به موقع نخاله های ساختمانی print

image


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6، خاتمی مدیر اداره حفاری منطقه درخصوص این جلسه توضیح داد: هنگام فعالیت شرکت های حفاری در سطح شهر و به واسطه حفاری های صورت گرفته شهروندان برای عبور و مرور و تردد با مشکلاتی مواجه می شوند که در این جلسه از نمایندگان حاضر خواسته شد به منظور حفظ حقوق شهروندی تمهیدات ویژه ای را در نظر بگیرند.

خاتمی در ادامه تصریح کرد: در هنگام عملیات حفاری حمل به موقع نخاله ها اهمیت بسزایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. مدیر اداره حفاری منطقه 6 اشاره کرد: همچنین در صورت رعایت نشدن فاز بندی مجوز های صادره توسط شرکت های خدماتی از ادامه کار این شرکت ها جلوگیری می شود. //g


1396/9/25

  نظرات