کاهش مشکلات ترددی شهروندان با حمل به موقع نخاله های ساختمانی


کاهش مشکلات ترددی شهروندان با حمل به موقع نخاله های ساختمانی

بروزرسانی شده در1396/9/25

سی امین جلسه کمیته حفاری شهرداری منطقه 6 به منظور بهبود شرایط زندگی شهروندان و حل مشکلات ترافیکی موجود در منطقه با حضور نمایندگان شرکت آب و فاضلاب مناطق 1 ،2 و3 برگزار و به اهمیت جمع آوری نخاله های ساختمانی تاکید شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6، خاتمی مدیر اداره حفاری منطقه درخصوص این جلسه توضیح داد: هنگام فعالیت شرکت های حفاری در سطح شهر و به واسطه حفاری های صورت گرفته شهروندان برای عبور و مرور و تردد با مشکلاتی مواجه می شوند که در این جلسه از نمایندگان حاضر خواسته شد به منظور حفظ حقوق شهروندی تمهیدات ویژه ای را در نظر بگیرند.

خاتمی در ادامه تصریح کرد: در هنگام عملیات حفاری حمل به موقع نخاله ها اهمیت بسزایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. مدیر اداره حفاری منطقه 6 اشاره کرد: همچنین در صورت رعایت نشدن فاز بندی مجوز های صادره توسط شرکت های خدماتی از ادامه کار این شرکت ها جلوگیری می شود. //g

print
  نظرات