معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 6 خبر داد؛

کودکان مرکز تهران نه گفتن به دخانیات را فرا می گیرند


کودکان مرکز تهران نه گفتن به دخانیات را فرا می گیرند

بروزرسانی شده در1396/6/4

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 6 با بازدید ازمرکز فرآموزنفس پاک گفت: مرکز فرآموز نفس پاک برنامه‌های آموزشی مختلفی را ویژه کودکان سنین 5 تا 12 سال در جهت "نه گفتن به دخانیات" برنامه ریزی کرده که این برنامه ها  شامل فعالیت‌های آموزشی مستقیم و غیر‌مسقیم است که در فضایی شاد و جذاب برای کودکان برگزار مي‌شود.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6، مهرشاد الله ویردی با بیان اینکه هدف از ايجاد این مرکز آموزشی افزایش آگاهی کودکان از مضررات دخانیات است توضیح داد: کودکان با آسيب ها و مخاطرات دخانیات به سلامت جسمانی و روانی افراد آشنا شده و با انتقال آموزه‌های خود به خانواده به مبلغان کوچک پیشگیری از مصرف دخانیات در خانواده و اجتماع تبدیل می شوند.

الله ویردی اشاره کرد: شروع و گسترش راه‌های پیشگیرانه از مصرف دخانیات از همان سنین کودکی و آموزش‌ شیوه های موثر فرزند‌پروری به والدین، تاثیر بسیاری در کنترل آسیب های اجتماعی دارد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 6 ادامه داد: بر این اساس اجرای طرحی مختص کودکان و همگام نمودن فرآیند‌های آموزشی با درک و فهم و نیازهای ویژه‌ی این گروه سنی برای تاثیر‌‌گذاری بیشتر راه‌کارهای پیشگیرانه، امر بسیار مهمي در جهت حرکت به سوی دنیایی بدون دخانیات است.

 
print
  نظرات