نشست اختتامیه ارزیابی HSE منطقه 6 برگزار شد


نشست اختتامیه  ارزیابی HSE  منطقه 6  برگزار شد

بروزرسانی شده در1396/6/4

در نشست اختتامیه ارزیابی HSE حبیب الله غفوری قائم مقام منطقه در سخنانی بیان داشت : امروزه با فرهنگسازی که صورت گرفته مسئله رعایت الزامات مدیریت کیفیت در اولویت فعالیتهای شهرداری تهران قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6  ، غفوری  با اشاره به اقداماتی از قبیل تجهیز و آماده سازی اسکان های کارگری، نظارت  جدی بر رعایت الزامات در پروژه ها و ... بیان داشت : در سالهای اخیر  آموزش متناسب با نیازهای شغلی جهت ارتقاء کیفیت خدمات رسانی در راس فعالیتها قرار گرفته است.

همچنین سرممیز خارجی ایزو، عملکرد منطقه ۶ را در رعایت الزامات مفید ارزیابی کرد  و از مدیریت شهری منطقه 6 به جهت تاثیر ارزیابی عملکرد سامانه HSE تقدیر کرد  و گفت : بنا بر نظارت کارشناسان مربوطه ، عملکرد مدیریت شهری منطقه در این حوزه مورد تایید قرار گرفته است.

گفتنی است ،مجتبی کسائیان معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 6 نیز در این نشست در خصوص بهبود روشهای اجرایی HSE در سطح ادارات، نواحی و معاونتها توضیحاتی ارائه کرد .


print
  نظرات