برگزاری دومین سمينارآموزشی HSE پيمانكاران در سال96


برگزاری دومین سمينارآموزشی HSE پيمانكاران در سال96

بروزرسانی شده در1396/5/17

واحد HSE  معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 6  نسبت به  برگزاری دومین سمينار آموزشی HSE پيمانكاران در پایان تیر ماه سال 96 اقدام کرد.به گزارش روابط عمومی منطقه 6، کساییان، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری  منطقه 6 با اعلام این خبر افزود: در راستاي ارتقای سطح آگاهی ناظران و پیمانکاران منطقه، دومین سمینار سال 96 در سوله ستاد مدیریت بحران منطقه واقع در پارك لاله برگزار شد.
در این سمینار در خصوص سنجش عوامل زیان آور محیط کار از جمله عوامل زيان آور فيزيکی (عوامل زیان آور محیط کار، ارتعاش، گرما، سرما، فشار هوا، پرتو ها، سر و صدا و الکتریسیته)، عوامل زيان آور شيمیایی (گاز ها و بخارات،مواد معلق، مواد خفگی آور، مواد التهاب آور، مواد بیهوشی آور و مخدر، مواد فلج کننده دستگاه تنفسی و سموم)، عوامل زيان آور بيولوژيکی (باکتری ها، میکروب ها، ویروس ها، قارچ ها، انگل ها و ریکتزیا)، عوامل زيان آور ارگونوميکی (فیزیولوژی کار و فیزیولوژی محیط) و عوامل زيان آور  رواني (کار خسته کننده، شیفت کاری، تبعیض و کمبود های زندگی) آموزش داده شد.

print
  نظرات