اولین کمیته فنی و تخصصی HSE-IMS در سال 96 برگزار شد print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه6 ،کساییان، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری  منطقه 6 با اعلام این خبر افزود: در راستاي ارتقای سطح آگاهی رابطین HSE-IMS منطقه، اولین کمیته فنی و تخصصی HSE-IMS در سال 96 در روزهای پایانی فروردین ماه در اداره آموزش منطقه برگزار گردید.

در این جلسه به بررسی شاخص های شناسنامه فرآیند حوزه های کاری، پایش فرآیند سال 95، پایش اهداف سال 95، تعیین اهداف سال 96، مدیریت تغییر، گزارش آنومالی، شناسنامه ایمنی حریق ساختمان ها و ارزیابی کیفی پیمانکاران پرداخته شد.

1396/1/30

  نظرات