اولین کمیته فنی و تخصصی HSE-IMS در سال 96 برگزار شد


اولین کمیته فنی و تخصصی HSE-IMS در سال 96 برگزار شد

بروزرسانی شده در1396/1/30

واحد HSE معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 6 نسبت به برگزاری اولین کمیته فنی و تخصصی HSE-IMS در فروردین ماه سال 96 اقدام کرد.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه6 ،کساییان، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری  منطقه 6 با اعلام این خبر افزود: در راستاي ارتقای سطح آگاهی رابطین HSE-IMS منطقه، اولین کمیته فنی و تخصصی HSE-IMS در سال 96 در روزهای پایانی فروردین ماه در اداره آموزش منطقه برگزار گردید.

در این جلسه به بررسی شاخص های شناسنامه فرآیند حوزه های کاری، پایش فرآیند سال 95، پایش اهداف سال 95، تعیین اهداف سال 96، مدیریت تغییر، گزارش آنومالی، شناسنامه ایمنی حریق ساختمان ها و ارزیابی کیفی پیمانکاران پرداخته شد.
print
  نظرات