چهارمین گردهمایی تخصصی نما و منظر شهری با مشارکت منطقه 6 print

image


به گزارش روابط عمومی منطقه 6، در بخش  نمایشگاهی، طرح های ارایه شده طراحان برای نمای ساختمان های قلب مدرن تهران در کنار گزارش عملکرد کمیته های نمای این منطقه برای عموم به نمایش در آمد.
در این گردهمایی که 18 اسفند ماه برگزار شد، صاحب نظران دانشگاهی، طراحان و فعالان حوزه معماری و شهرسازی و اعضای کمیته های نما مناطق 22 گانه حضور داشتند.


1395/12/24

  نظرات