برگزاری هفتمین سمينارآموزشی HSE پيمانكاران در سال95


برگزاری هفتمین سمينارآموزشی HSE پيمانكاران در سال95

بروزرسانی شده در1395/10/5

واحد HSE  معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 6  نسبت به  برگزاری  هفتمین سمينار آموزشی HSE پيمانكاران در پایان آذر ماه سال 95   اقدام کرد.


به گزارش روابط عمومی منطقه شش، کساییان، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری   با اعلام این خبر افزود: در راستاي ارتقای سطح آگاهی ناظران و پیمانکاران منطقه و همچنین پرسنل 137،  هفتمین سمینار سال 95 در روزهای پایانی آذر ماه در سوله ستاد مدیریت بحران منطقه واقع در پارك لاله برگزار شد.

در این سمینار مباحث مختلف فوریت های پزشکی از جمله ترومای نافذ و غیر نافذ شکم و قفسه سینه، خفگی ها،  شیوه انجام اقدامات لازم برای قطع شدگی ها و خونریزی ها، آموزش داده شد.
print
  نظرات