برگزاری هفتمین سمينارآموزشی HSE پيمانكاران در سال95 print

image

به گزارش روابط عمومی منطقه شش، کساییان، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری   با اعلام این خبر افزود: در راستاي ارتقای سطح آگاهی ناظران و پیمانکاران منطقه و همچنین پرسنل 137،  هفتمین سمینار سال 95 در روزهای پایانی آذر ماه در سوله ستاد مدیریت بحران منطقه واقع در پارك لاله برگزار شد.

در این سمینار مباحث مختلف فوریت های پزشکی از جمله ترومای نافذ و غیر نافذ شکم و قفسه سینه، خفگی ها،  شیوه انجام اقدامات لازم برای قطع شدگی ها و خونریزی ها، آموزش داده شد.

1395/10/5

  نظرات