نمایش شرح خبر
توسعه همکاری های منطقه شش و دانشگاه تهران print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش ،تورج فرهادی شهردار منطقه در این نشست که به میزبانی محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران برگزار شد ضمن تأکید برتوسعه همکاری های دوجانبه شهرداری منطقه با مجموعه دانشگاه برای حل و فصل مسائل فی مابین گفت : با توجه به طولانی شدن فرایند اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران که موجب بروز مشکلاتی برای برخی از شهروندان ساکن در محدوده طرح شده تلاش داریم تا با همکاری دو جانبه از ظرفیت های موجود به نفع مردم و ساکنین محلات همجوار دانشگاه استفاده شود . وی افزود: تخصیص و تعریف سرانه هایی برای شهروندان ساکن در محلات مجاور دانشگاه می تواند نقش به سزایی در جلب اعتماد و رضایت شهروندان داشته باشد . همچنین نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه نیز با بیان این مطلب که نباید تضاد منافعی بین مردم و دانشگاه در طرح های توسعه ای ایجادشود تصریح کرد: مهمترین جهت گیری ما در اجرای طرح ملی "شهردانش" جهت گیری مردمی است . بر این اساس قرار شد کارگروه مشترکی حل و فصل موضوعات ناشی از طرح توسعه دانشگاه تهران ودیگر مسائل فی مابین شهرداری منطقه و دانشگاه تهران را بر عهده بگیرد .1398/9/10

  نظرات