نمایش شرح خبر
جلسه کمیته درآمدی ناحیه 4 print

image

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 6، داودي شهردار ناحيه 4 با بيان اين خبر افزود: به منظور وصول درآمدهاي پايدار جهت ارائه خدمات بهتر و بيشتر به شهروندان محترم، رسيدگي به كاربري هاي مغاير ناحيه و همچنين شناسايي و رسيدگي به آراء اشاره كرد . داودي در اين جلسه از جديت شهرسازي ناحيه در جهت خدمات دهي به شهروندان و همچنين نگهداشت شهر يادآور شد: نظارت هاي همه جانبه توسط عوامل شهر سازي ناحيه به صورت مستمر انجام مي شود و در برخورد با تخلفات ساخت و ساز هيچگونه اغماضي پذيرفته نيست. داودي شهردار ناحيه 4 در جلسه كميته درآمدي بر تلاش همه جانبه بخش هاي مختلف براي وصول درآمدهاي مصوب و رويكرد مشاركت محوري در موضوعات درآمدي تأكيد كردند. حسب دستور هاي صادره مبني بر تأمين درآمدهاي وصولي ناحيه، شهردار ناحيه چهار در اين جلسه تعامل و ارائه راهكارهاي كسب درآمد ناحيه را بررسي و دستورات لازم را صادر كرد.

1398/9/10

  نظرات