نمایش شرح خبر
بازدید از سرای محله والفجر توسط شهردار ناحیه 6 print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6 : رضا شیرزادیان شهردار ناحیه 6 به اتفاق مدیر اجتماعی ناحیه در راستای بازدیدهای دوره ای از سرای محله والفجر بازدید و درجریان فعالیت ها و عملکرد سرا در حوزه های مختلف قرار گرفت. شهردار ناحیه همچنین در بازدید از بخش های مختلف سرای محله و در دیدار با پرسنل این مرکز ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارائه شده با اشاره به استمرار برنامه های فرهنگی و اجتماعی متناسب با درخواست شهروندان اظهار امیدواری کرد که بتوانیم در کنار هم مسائل و مشکلات شهروندان را پیگیری و حل و فصل نماییم. شیرزادیان در خصوص ارائه پیشنهادات از طریق سراها و شورایاری ها گفت استفاده از ایده ها و پیشنهادهای جدید در راستای کاهش هزینه ها یکی از راهکارهای رفع گره ها و مشکلات اجرای طرح های کار آمد و به روز با جلب مشارکت و حمایت شهروندان می باشد و نگاه واقعی به مطالبات آنان با در نظر گرفتن منافع شهر می تواند راهگشای مشکلات پیش روی ما باشد.1398/9/10

  نظرات