نمایش شرح خبر
برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی عمومی ویژه کارفرمایان در منطقه 6 print

image

به گزارش روابط عمومی منطقه 6 فرزاد هنرور ضمن اعلام این خبر گفت : مرکز خدمات اجتماعی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه6 در تاریخ 25 الی 28 آبان از ساعت 14 الی 19 با مشارکت کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران نسبت به برگزاری دوره های آموزشی ایمنی عمومی ویژه کارفرمایان اقدام نمود.. هنرور تصریح کرد : این کارگاه 20 ساعته شامل آشنایی با حوادث و بیماری های ناشی از کار و راه های کنترل آن و آشنایی با مقررات قانون کار در زمینه ایمنی معرفی الگوهای مدیریت ایمنی و بهداشت کار ، اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی و..... بود. به گفته معاون شهردار منطقه 6 : در پایان این دوره گواهینامه های مرتبط توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اعطا خواهد شد .

1398/8/30

  نظرات