نمایش شرح خبر
شهردار منطقه شش با اشاره به تمهیدات پیش رو برای روزهای برفی: مشارکت شهروندان به پویایی و شادابی هرچه بیشتر شهر کمک می کند print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، تورج فرهادی با بیان اینکه تمامی منابع شن و نمک در منطقه تجهیز شده و ماشین آلات برف روبی از یک ماه پیش در مکان های مورد نظر مستقر شده اند گفت: همراهی شهروندان نیز کمک شایان توجهی به بازگرداندن شهر به شرایط ایده آل در زمان بارش برف دارد. فرهادی تصریح کرد: احساس تعلق شهروندان به شهری که در آن زندگی می کنند موجب پویایی و شادابی هرچه بیشتر شهر می شود و به این منظور باید در حوزه های آموزشی و فرهنگی اطلاع رسانی های مطلوبی صورت گیرد. شهردار منطقه شش با بیان اینکه امسال پیش بینی های لازم برای هرس شاخه ها صورت گرفته و مراکز درمانی نیز به مخازن شن و نمک تجهیز شده اند گفت: با ارتباط مستمر با سازمان هواشناسی شرایط را برای روزهای برفی پیش رو رصد کرده تا غافلگیر نشویم. فرهادی با بیان اینکه تمهیدات ترافیکی خاصی نیز برای روزهای برفی در نظر گرفته ایم ادامه داد: با توجه به وجود بزرگراه ها و معابر پر تردد در منطقه شش، همکاری های لازم با پلیس راهور صورت گرفته و مخازن شن و نمک در فواصل مشخصی از بزرگراه ها قرار داده شده است و برف روبی با قدرت هرچه تمام صورت خواهد گرفت. شهردار منطقه شش با اشاره به ویژه برنامه های خاص به منظور تامین امنیت شهروندان گفت: با توجه به خطراتی که درختان خشک در هنگام بارش برف ایجاد می کنند نسبت به ایمن سازی معابر و بزرگراه ها اقدام خواهد شد. شهردار منطقه 6، همچنین پاکسازی نهرها و رفع سریع آبگرفتگی های احتمالی را از جمله کارویژه های نیروهای خدمات شهری منطقه دانست.

1398/8/27

  نظرات