نمایش شرح خبر
چگونگی پاسخگویی به پیام های حقوقی سامانه 1888 منطقه6 بررسی شد print

image

به گزارش اداره بازرسی شهرداری منطقه6، این نشست با هدف احصای نیازمندی های شهروندان، تسریع و تسهیل در روند رسیدگی به آن ها و بررسی موانع و معضلات موجود در این مسیر در دستور کار قرار گرفت و طی آن ، وضعیت رسیدگی به پیام های موجود در کارتابل اداره ی حقوقی، از سوی عوامل دست اندرکار امر بررسی شد. بر این اساس طی نشست یاد شده، مهدی جلیلوند، رییس اداره ی ثذبازرسی منطقه،سامانه ی نظارت همگانی1888 شهرداری تهران را، محملی قابل اعتنا برای رفع نیازمندی های شهروندان تهرانی و پتانسیلی نیکو در زمینه ی خدمت رسانی بهینه ی مدیران شهری به آنان دانست و بذل توجه ویژه در زمینه ی پاسخگویی مناسب در این بخش را را ضامن تحقق این امر برشمرد. این گزارش می افزاید، بررسی اجمالی و سپس موردی پیام های موجود در کارتابل اداره ی حقوقی، بیان دشواری های پاسخگویی به برخی از آن ها از سوی فرهاد آزادیان، رییس اداره حقوقی، ارائه ی راهکارهای مناسب از سوی رییس اداره بازرسی و مسئول سامانه ی 1888 منطقه در این خصوص و... دیگر بخش های این نشست را تشکیل می داد.

1398/7/28

  نظرات