نمایش شرح خبر
برگزاري نشست فصلي ستاد مديريت بحران در ناحيه 5 print

image

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 6 ؛ مهرداد نصيري شهردار ناحيه ۵ با اشاره به استقرار ادارات مديريت بحران در سطح نواحي، اين امر را نشانه اهميت مديريت بحران دانست و با توجه به اين موضوع بيان داشت : انتظارات از نواحي در زمينه مديريت بحران جدي تر ومسئوليت ها سنگين تر شده است و ما هم اميدواريم دراين راستا بتوانيم حداكثرتعامل را با كليه سازمانها داشته باشيم. خسرواني دبير ستاد مديريت بحران و مدافند غيرعامل منطقه ۶ در ادامه با اشاره به تهيه سند راهبردي مديريت بحران منطقه ۶ افزود : شناسايي مخاطرات در سطح نواحي به عنوان يكي از مراكز بحران زدا ، فعال سازي سيستم فرماندهي حادثه در سطح سازمانهاي عضو ستاد و آمادگي سازمانها و ادارات ذيربط با توجه به پيش بيني هاي به عمل آمده هنگام وقوع بحران از ديگر سرفصل هاي برنامه ريزي شده ستاد بوده و با اشاره به نقش حياتي نواحي به عنوان يكي از مراكز مهم بحران زدا بيان داشت : با توجه به تهيه شناسنامه خطر براي مراكز ذيربط و تهيه نقشه مكان يابي محل اسكان اضطراري ويژه اهالي محلات؛ اطلاع رساني حداكثري در اين خصوص و برگزاري مانورهاي آمادگي از موارد مهم و لازم الاجرا مي باشد. در ادامه اين نشست ساير اعضاي تخصصي عضو ستاد حاضر درجلسه به بيان ديدگاهها و نقطه نظرات خودپرداختند. از اهم موارد مطرح شده در اين خصوص مي توان به برگزاري مانور آمادگي بحران در ساختمان ناحيه، ضرورت هم افزايي درون بخشي سازمانهاي عضو ستاد و تعامل هرچه بيشتر اعضاي ستاد اشاره كرد.

1398/7/17

  نظرات