نمایش شرح خبر
نشست توجیهی رابطان 1888 معاونت ها و نواحی منطقه6 print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6، مهدی جلیلوند ، طی این نشست که با هدف تسهیل، تسریع و تصحیح روند رسیدگی به پیامهای ثبت شده ی شهروندان در دستور کار قرار گرفت، حاضران را به بذل توجه ویژه به درخواست شهروندان، احصای نیازمندی های آنان، انجام فعالیت ها به شکلی کارشناسانه ، ارتقای کیفیت خدمت رسانی به ساکنان شهر، پاسخگویی دقیق و مناسب به پیام ها و... رهنمون کرد. بر این اساس بیان نکاتی که رعایت آنها از سوی حوزه ها ، پاسخگویی پیام ها با کیفیت بالاتر و سرعتی بیشتر را در پی خواهد داشت ، از سوی آمنه اسماعیل زاده، مسئول سامانه ی نظارت همگانی 1888شهرداری منطقه، استماع سخنان حضار و... دیگر بخش های این نشست را تشکیل می داد.1398/7/8

  نظرات