نمایش شرح خبر
بوی ماه مهر امسال با رویکرد کاهش حجم تولید پسماند print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6 ،خدامی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه6 گفت: طبق روال سالهای قبل طرح استقبال از مهر در دو بازه ی زمانی در مدارس منطقه برگزار می گردد. اداره مدیریت پسماند در بازه ی اول که نیمه دوم شهریور ماه می باشد اقدام به بازبینی مدارس و شستشوی کلبه های بازیافت و مخازن موجود، توزیع کیسه و بروشور آموزشی و مخازن موقت همچنین آموزش نیروهای خدماتی نموده است. خدامی ضمن اشاره به اهمیت نقش آموزش در اجرای طرح تفکیک افزود: در طول سال تحصیلی جدید، آموزش مدیریت پسماند با استفاده از ابزار کمک آموزشی شامل فیلم کوتاه ، انیمیشن و یا آموزش چهره به چهره برای تمامی مقاطع تحصیلی برگزار خواهد شد که هدف از برگزاری این کارگاه ها نهادینه کردن مفاهیم مدیریت پسماند، تفکیک زباله در مبدأ و آشنایی با موضوعاتی چون بازیافت و راه های کاهش تولید زباله و آشنایی با انواع مواد دور ریختنی می باشد که امید است انجام این اقدامات نقش مهمی در کاهش تولید زباله داشته باشد. در طول سال جدید با رویکرد کاهش حجم تولید پسماند پیش خواهیم رفت و تلاشمان بر آن است که با ارائه آموزش صحیح برای دانش آموزان، و تشویق آنان به اجرای طرح تفکیک در مبدأ در منازل شاهد کاهش حجم تولید پسماند باشیم. معاون منطقه 6 در پایان گفت: در بازده اول طرح استقبال از مهر ؛ 200 کارتن پلاست، 150 کیلوگرم کیسه آبی رنگ مخصوص تفکیک پسماند خشک و 2000 بروشور کمک آموزشی در سطح مدارس توزیع گردید همچنین شستشوی کلبه های بازیافت و مخازن ثابت ، آموزش نیروی خدمات مراکز آموزشی توسط کارشناسان اطلاع رسانی اداره مدیریت پسماند از جمله اقدامات انجام شده در این بازه می باشد.

1398/6/31

  نظرات