نمایش شرح خبر
اجرای طرح مبارزه با جانوران موذی خیابانی درقلب پایتخت print

image

به گزارش روابط عمومس شهرداری منطقه 6 ،افشین خدامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۶ با بیان اینکه محل های طعمه گذاری و اجرای طرح ضربتی مبارزه با موشها با نصب بنرها و تابلوها به شهروندان اطلاع رسانی می شود گفت: در اجرای این طرح نیازمند مشارکت و همکاری شهروندان در جهت حفظ و رعایت بهداشت محیط هستیم. این مقام مسئول گفت: با اقدامات انجام شده و طعمه گذاری در تمام مکان هایی که احتمال وجود لانه موش و محل زندگی آنها است از جمله اماکن مخروبه و متروکه ، مراکز بهداشتی و درمانی ، ، معابر ، کانال ها ، انهار و فضاهای سبز و ... در خیابان سپهبد قرنی از وجود جانوران موذی پاکسازی شد. در ادامه افزود: از شهروندان در خواست می شود تا در دفع زباله های خانگی دقت کنند و از ریختن ضایعات به داخل مسیل ها و انهار خودداری کنند تا موش ها امکان دسترسی به مواد غذایی و آب را نداشته باشند و در صورت مشاهده جانوران موذی با شماره سامانه ۱۳۷ تماس حاصل کنند. خدامی یادآور شد: شهروندان می توانند با رعایت کامل بهداشت محیط، هم محیط زیست شهری را که متعلق به خود آنها است، پاکیزه و عاری از آلودگی نگهدارند و هم مانع از ازدیاد این جانوران ناقل بیماری شوند.

1398/6/13

  نظرات