نمایش شرح خبر
رفع سد معبر مصالح ساختماني در،شهرداري ناحيه 2 print

image

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 6 ، محمدحسين احمد آبادي پور شهردار ناحيه 2 اظهار داشت: به منظور ايمني در تردد و تامين رفاه حال شهروندان, اداره شهرسازي ناحيه اقدام به اجراي عمليات رفع سدمعبر ساختماني در راستاي خيابان هاي جمالزاده , كارگر , فلسطين كرد. احمد آبادي پور با تاكيد بر آنكه سدمعبر مصالح ساختماني همچينين موجب نازيبايي , بي كيفيكني و تعارض با قانون و مصوبات مي باشد., به همين دليل گشت و كنترل مستمر برروي ساخت و ساز در سطح محلات ناحيه 2 انجام ميپذيرد.1398/5/23

  نظرات