نمایش شرح خبر
تحویل مخازن تفکیک پسماند در مبدا به ساختمان استانداری تهران print

image

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 6، سمانه امینعلی با بيان اين مطلب گفت : به همت واحد بازيافت ناحيه 5 جلسه اي با محوريت تفكيك زباله و نحوه تعامل جهت جمع آوري پسماند با مسئول پشتيباني ساختمان استانداری تهران برگزار شد. در اين جلسه در خصوص برگزاري دوره آموزش نحوه تفكيك پسماند از مبدا براي كاركنان و تعامل در خصوص جمع آوري بهينه پسماند درسطح ساختمان و تحويل آن به شهرداري ناحيه مذاكره شد. لازم به ذكر است طبق برنامه ريزي صورت گرفته، نهادها و سازمان هاي دولتي و خصوصي سطح ناحيه 5 تحت پوشش آموزش تفكيك از مبدا قرار مي گيرند. و كارشناسان با هماهنگي قبلي به هريك از نهادها و سازمان هاي دولتي و خصوصي سطح ناحيه مراجعه و كار آموزش چهره به چهره را به همراه تحویل مخازن تفکیک پسماند از مبدا انجام مي دهند.

1398/5/22

  نظرات