نمایش شرح خبر
مسابقات شطرنج پارکی در منطقه 6 print

image

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 6 ، در راستاي توسعه وترويج ورزش همگاني ومسابقات رقابتي واجراي دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان ورزش معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداري تهران ، مسابقات شطرنج پاركي مناطق ۲۲گانه شهرداري تهران به میزبانی شهرداری منطقه۶ در بلوار کشاورز برگزار شد.1398/5/20

  نظرات